ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Κατασκευή νέας πτέρυγας (επιφάνειας 1.100m²) και πλήρης ανακαίνιση – αναδιαρρύθμιση υφιστάμενου κτιρίου (επιφάνειας 1.100m²) περιλαμβανομένης της διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρους 1.200m² στο κτίριο του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος στο Χαλάνδρι Αττικής. Στο διαμορφωμένο κτίριο συνολικού εμβαδού 2.200m² στεγάζονται οι υπηρεσίες κεντρικού συντονισμού πυρκαγιών για όλη την Ελλάδα (2002-2004).