ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Το κτίριο που σήμερα στεγάζει την Βουλή κατασκευάσθηκε αρχικά ως ανάκτορο του Βασιλιά Όθωνα το 1843 από τον αρχιτέκτονα Φρειδερίκο Γκάρτνερ, ενώ οι εργασίες μετατροπής του ώστε να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες άρχισαν το 1930 με σχέδια του αρχιτέκτονα Ανδρέα Κριεζή. Αποτελεί ίσως το μοναδικό κτίριο που το επίχρισμά του έχει χαρακτηρισθεί αυτοτελώς διατηρητέο και σώζεται ακόμη. Η εργολαβία η οποία εκτελέσθηκε κατά το χρονικό διάστημα 1984 – 1986 περιελάμβανε πλήθος εργασιών και ειδικά συνολική αποκατάσταση των εξωτερικών όψεων του κτιρίου.