ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ

Το έργο απέβλεπε στην αποκατάσταση των όψεων και στεγών 4 νεοκλασικών κτιρίων στο Θησείο τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα, με κύριο μέλημα να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας τους (1998-2000).