ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Κ/ΞΙΑ Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ (50%) – INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ (50%)