ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ «ΚΟΣΜΑ ΠΟΛΙΤΗ»)

Η οικία του Κοσμά Πολίτη, κατασκευής 1920-1925, παραχωρήθηκε στον Δήμο Ψυχικού προκειμένου να στεγασθεί εκεί το νέο Δημαρχείο. Το κτίριο χαρακτηρίσθηκε διατηρητέο ιστορικό μνημείο. Η εργολαβία αφορούσε την πλήρη ανακατασκευή των οικοδομών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (1990-1992).