Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Νέο κτίριο συνολικής επιφάνειας 3.500m2, σε οικόπεδο επιφανείας 1.350m2 που κατασκευάσθηκε για να στεγάσει την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Αγ. Αναργύρων Αττικής (2003-2004).