Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Νέο κτίριο συνολικής επιφάνειας 4.500m2 σε οικόπεδο επιφάνειας 2.330m2, ιδιοκτησίας Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. που αγοράσθηκε από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου για να στεγάσει την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της Κορίνθου. Τμήμα του ισογείου του κτιρίου, επιφανείας 550m2, διατίθεται για εμπορική χρήση (καταστήματα). (2002-2004).