Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Το κτίριο της (Δ.Ο.Υ.) Παλλήνης, επιφάνειας 2.700m2, βρίσκεται σε οικόπεδο επιφάνειας 9.000m2, ιδιοκτησίας Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. και έχει αγορασθεί από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της Παλλήνης. (2000-2002)