Δ.Ο.Υ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νέο κτίριο συνολικής επιφάνειας 4.600m², σε οικόπεδο επιφανείας 2.200m², ιδιοκτησίας Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε., που αγοράσθηκε από την Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου για να στεγάσει την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Το ισόγειο του κτιρίου, επιφανείας 600m², διατίθεται για εμπορική χρήση (καταστήματα) (2005-2006).