ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

Η Ελληνική Πρεσβεία στο Βελιγράδι στεγάζεται σε ένα συγκρότημα κτιρίων του 19ου αιώνα. Οι εργασίες αποκατάστασης και διαμόρφωσης έγιναν στους εσωτερικούς χώρους, στην εξωτερική όψη και στον περίγυρο. Περίπου 3.000m2 έκταση, στην οποία βρίσκονται τα γραφεία, ένα πολλαπλής χρήσης πολιτιστικό κέντρο, τα υπόγεια αρχεία, κ.α., δέχθηκαν εντελώς νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Το έργο συμπεριλάμβανε και την διαμόρφωση τοπίου.
Οι εργασίες εκτελέστηκαν την χρονική περίοδο 1997 – 2000.