ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ

Το Ελληνικό Δημόσιο διαθέτει ακίνητο στα Σκόπια στο οποίο ανεγέρθη το 1979 κτίριο εμβαδού 1.000m2. μέχρι το 1994 στεγάστηκε εκεί το Γενικό Προξενείο ενώ ταυτόχρονα χρησίμευε και ως Προξενική κατοικία. Σήμερα στεγάζει το Γραφείο Συνδέσμου Αθηνών – Σκοπίων και ήταν απαραίτητη η γενική επισκευή και διαρρύθμιση του ώστε να λειτουργήσει μόνο ως χώρος γραφείων.(1997)

Η μελέτη έγινε με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη και των γενικότερων συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, και λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

  • Η ασφάλεια, η εξυπηρέτηση και η άνεση των χρηστών του κτιρίου.
  • Η προστασία του κτιρίου και των περιουσιακών του στοιχείων.
  • Η ιδιαιτερότητα χρήσης του κτιρίου.