ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ
Κ/ΞΙΑ Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ (50%) – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ ΑΕ (50%)

Το Ολυμπιακό αυτό έργο κατασκευάσθηκε για να καλύψει τις ανάγκες ενός μικρού χωριού που δημιουργήθηκε σε έκταση 400.000m2 στον Αγ. Ανδρέα Αττικής προκειμένου να φιλοξενηθούν περίπου 3000 δημοσιογράφοι κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή κυρίων και δευτερευόντων δικτύων υποδομής (ηλεκτρικές παροχές, ύδρευση, απορροή ομβρίων, αποχέτευση, δίκτυα φωνής και δεδομένων, δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης, εξωτερικούς φωτισμούς, άρδευση, κλπ.), διαμόρφωση και φύτευση περιβάλλοντος χώρου, καθώς και πλήρη κατασκευή τριών (3) νέων μονάδων επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικών καθαρισμών), έξι (6) αυτόνομων νέων κτιρίων για την εγκατάσταση υποσταθμών μέσης τάσης και τεσσάρων (4) νέων κτιρίων για την εγκατάσταση κέντρων φωνής και δεδομένων. (2003 – 2004).