ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο στεγάζεται στα κτίρια των οδών Καποδιστρίου 34 και Σολωμού 51 στα οποία προκλήθηκαν ζημιές από τον σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999. Από τα 4 κτίρια που αποτελούν το Εθνικό Τυπογραφείο, τα 3 εξ αυτών συνολικού εμβαδού 6.000m2 δέχθηκαν πλήρη αποκατάσταση και ανακαίνιση. Οι εργασίες περιελάμβαναν καθαιρέσεις, ενισχύσεις του φέροντος οργανισμού των κτιρίων, αποκαταστάσεις ρηγμώσεων και ανακατασκευή επιχρισμάτων και χρωματισμών (1999-2005).