ΙΤΑΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το Μέγαρο επί της οδού Πατησίων 47, συνολικής επιφάνειας 3.600m2, κατασκευάσθηκε στις αρχές του αιώνα και έχει χρησιμοποιηθεί για την στέγαση των κεντρικών υπηρεσιών του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών, αλλά και ως διδακτήριο της Ιταλικής Σχολής Αθηνών. Με τους σεισμούς της Αθήνας το 1981, το κτίριο υπέστη τεράστια βλάβη στον φέροντα οργανισμό του και έκτοτε έπαψαν να χρησιμοποιούνται οι υπερκείμενοι του ισογείου όροφοι. Παράλληλα χαρακτηρίσθηκε ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Η εργολαβία αποβλέπει στην συνολική ενίσχυση του κτιρίου, την αναδιαρρύθμιση και ανακατασκευή του, ώστε να φιλοξενήσει σε όλη του την έκταση τις σημερινές ανάγκες του Ινστιτούτου, σύμφωνα με τις σύγχρονες πλέον απαιτήσεις.