ΚΑΤΡΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ (ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ)

Πρόκειται για έναν ανοιχτό αδιαμόρφωτο χώρο 912 στρεμμάτων που περιβάλλεται από πυκνά πολεοδομημένες περιοχές των δήμων Νίκαιας και Κερατσινίου. Ο χώρος αυτός έχει υποστεί σημαντικές περιβαλλοντικές αλλοιώσεις, λόγω του λατομείου που λειτούργησε εκεί παλαιότερα και αποτελεί τον μόνο σημαντικό ελεύθερο χώρο στην περιοχή. Η περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου απαιτούσε ριζικό μετασχηματισμό του τοπίου, από «σεληνιακό περιβάλλον» σε έναν χώρο κατάφυτο που θα φιλοξενεί πολυποίκιλες δραστηριότητες και θα απευθύνεται σε όλες τις ηλιακές ομάδες κατά τους 12 μήνες του χρόνου (1999-2001).