ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων αποφάσισε την τροποποίηση του ρυμοτομικού διαγράμματος στα οικοδομικά τετράγωνα 298 και 299 συνολικής επιφάνειας περίπου 11.000m², με στόχο την ενοποίηση τους με παράλληλη κατασκευή τοπικού κέντρου αναψυχής που περιλαμβάνει και κατασκευή μικρού κλειστού κολυμβητηρίου. Στην εργολαβία περιλαμβάνεται η συνολική, εκτός της κατασκευής του κολυμβητηρίου, ανάπλαση του ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου επιφανείας περίπου 8.000m² (1996-1998).