ΚΤΙΡΙΟ ΟΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 62 ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

Πρόκειται για αποκατάσταση του καταστραφέντος από πυρκαγιά οκταόροφου κτιρίου επί της οδού Πατησίων 62, συνολικής επιφάνειας 4.500m², προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί ως κτίριο γραφείων και καταστημάτων (1996-1998).