ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Το νέο κτίριο των πολλαπλών χρήσεων του δήμου Αγίων Αναργύρων έχει συνολική επιφάνεια 1.500m² και περιλαμβάνει αίθουσες, εργαστήρια, γυμναστήριο, ιατρεία, γραφεία διοίκησης κ.λ.π. Στο συνολικό τίμημα περιλήφθηκε και ο συνολικός εξοπλισμός όλων των χώρων, όπως καθίσματα θεάτρου, εξοπλισμός σκηνής, εξοπλισμός γυμναστηρίου, γραφεία κ.α. (1993-1995).