ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Σ.Α.Ε.Α.

Νέο κτίριο πολλαπλών χρήσεων συνολικής επιφανείας 5.500m² σε οικόπεδο επιφανείας 1.300m², στην Ηλιούπολη – Αθήνα, που περιλαμβάνει χώρους διοικητικών υπηρεσιών, αμφιθέατρο πολλαπλών χρήσεων, χώρους κατοικίας, υπόγεια parking και περιβάλλοντα χώρο για να φιλοξενήσει και στεγάσει τις ανάγκες της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (2004 – 2005).