ΚΤΙΡΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Το κτίριο αγοράστηκε από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου χωρίς καμία εσωτερική διαμερισμάτωση. Οι εκτελεσθείσες εργασίες περιλαμβάνουν κινητά χωρίσματα γυψοσανίδας (4.400m2 περίπου), ξυλουργικά, μεταλλουργικά, ψευδοροφές, καλύψεις. Περιλαμβάνεται ακόμη διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (συνεδριάσεις, ομιλίες, θεατρικές παραστάσεις) επιφανείας 600m2 (1987-1989).