ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

Το Μέγαρο Μαξίμου κτίστηκε το 1924 από τον αρχιτέκτονα Αναστάσιο Χέλμη για να χρησιμεύσει ως κατοικία του Δ. Μαξίμου, οικονομολόγου και πολιτικού, ο οποίος κατέλαβε το αξίωμα του Πρωθυπουργού της χώρας το 1947. Από το 1982 το Μέγαρο Μαξίμου χρησιμοποιείται ως Πρωθυπουργική κατοικία, διατηρώντας το όνομα του πρώτου ιδιοκτήτη.

Η εταιρεία μας ανέλαβε την εκτεταμένη επισκευή και εκσυγχρονισμό του κτιρίου, η οποία ολοκληρώθηκε σε πέντε φάσεις από το 1991 έως το 2007. Η βασική φάση πλήρους αποκατάστασης έγινε το 1998. Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες που εκτελέστηκαν εσωτερικά αφορούσαν την πλήρη μετατροπή των υπογείων σε κύριους χώρους χρήσης του κτιρίου, την πλήρη αντικατάσταση των δικτύων και των σωμάτων θέρμανσης – ψύξης, την δημιουργία υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων παρασκευής φαγητών, νέων χώρων υγιεινής γραφείων, κλπ. Οι εξωτερικές εργασίες περιελάμβαναν την αποκατάσταση μαρμάρινων στοιχείων των όψεων και στηθαίων, αντικατάσταση κουφωμάτων, νέες μονώσεις δωμάτων, δάπεδα κεντρικής εισόδου, χρωματισμοί του κτιρίου και διαμορφώσεις του περιβάλλοντα χώρου.