ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ COSTATERA – COSTAMARE
Κ/ΞΙΑ Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. (50%) – CYBARCO A.T.E. (50%)

Νέο κτίριο γραφείων με έξι (6) ορόφους και τρεις (3) στάθμες υπογείων, με συνολική στεγασμένη επιφάνεια 9700m² που κατασκευάσθηκε στο Π. Φάληρο – Αθήνα. Το νέο κτίριο κατασκευάσθηκε και συνδέθηκε επιτυχώς με το υφιστάμενο δίδυμο κτίριο του που προϋπήρχε στο ίδιο οικόπεδο για να στεγάσει τις πρόσθετες ανάγκες γραφειακών χώρων της ιδιοκτήτριας μεγάλης ναυτιλιακής εταιρείας (2003-2005).