ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ)

Πλήρης ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου σε συνολική αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και εγκαταστάσεων προκειμένου το Παναθηναϊκό Στάδιο να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων (2003-2004).