ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ

Αντικείμενο του έργου ήταν η διαμόρφωση τμήματος πεζοδρόμου με περιοχές πρασίνου σε ζώνη μήκους 200m, συνολικής επιφάνειας περίπου 5.300m2 σε τμήμα της οδού Αρεοπαγίτου. Έργο εξαιρετικά σημαντικό λόγω της άμεση γειτνίασης του με τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης των Αθηνών και συνεπώς ιδιαίτερα απαιτητικό ως προς την ποιότητα και την αρτιότητα των κατασκευών. Επίσης το έργο αυτό αποτελεί την αφετηρία πεζοδρομήσεων στην περιοχή της Ακρόπολης. Περιλαμβάνονται εργασίες αποξηλώσεων, χωματουργικές, υποβάσεων – θεμελιώσεων, επιστρώσεων, περίφραξης αρχαιολογικού χώρου και άλλες κατασκευές. Οι φυτοτεχνικές παρεμβάσεις έγιναν με τρόπο ώστε να επιφέρουν την καλύτερη αξιοποίηση από αισθητική και λειτουργική άποψη. (2001-2004).