ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ
Κ/ΞΙΑ Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. (50%) – ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (50%)

Η πεζοδρόμηση της οδού Ερμού από την Αιόλου μέχρι την Πλατεία Συντάγματος και των παρόδων της, περιελάμβανε έργα υποδομής όπως αποχετευτικές εγκαταστάσεις απορροής ομβρίων με τις αντίστοιχες συνδέσεις τους μέσω ειδικών φρεατίων με τον παντορροικό αγωγό και όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τις εργασίες παροχής και σύνδεσης των παρακείμενων κτιρίων με Ο.Κ.Ω. (1997 – 2000)
ermou_1