ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

Πλήρης αναδιαρρύθμιση και ανακατασκευή της Πλατείας Συντάγματος και του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο κέντρο της Αθήνας, μετά από νέο σχεδιασμό. Η ανακατασκευασθείσα συνολική επιφάνεια της Πλατείας είναι 10.000m2 και με την εργολαβία κατασκευάσθηκαν νέες δαπεδοστρώσεις από πλάκες μαρμάρου, κυβόλιθους κλπ, διαμόρφωση τοπίου, φυτεύσεις, νέοι τεχνητοί καταρράκτες, φωτισμός καθώς και πλήρης εξ υπαρχής κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών (δίκτυα παροχών, απορροές ομβρίων, αποχέτευση, άρδευση, κλπ.) (2003-2004).