ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών στεγάζονται στα διατηρητέα κτίρια του 19ου αιώνα, επί των οδών Βασ. Σοφίας και Ζαλοκώστα 3-5. Οι εργασίες που εκτελέσθηκαν το 1988, έτος της πρώτης ανάληψης της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συμπεριλάμβαναν εσωτερική και εξωτερική ανακαίνιση, διαμόρφωση τοπίου και δομική αποκατάσταση χώρου γραφείων συνολικής έκτασης περίπου 25.000m². (1988)