ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Κ/ΞΙΑ Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ (50%) – ΓΕΚ ΑΕ (50%)

Το κτίριο καπνοβιομηχανίας Γ.Α. ΚΕΡΑΝΗΣ Α.Ε. επιφάνειας περίπου 50.000m2 που βρίσκεται σε οικόπεδο 16.000m2 ήταν ένα πολυώροφο κτίσμα με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα το οποίο χρησιμοποιούσαν ως αποθήκη. Η Εταιρεία μας, ανέλαβε να το ανακατασκευάσει πλήρως, δημιουργώντας ένα υπερσύγχρονο κτίριο ικανό να στεγάσει τις υπηρεσίες του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ.