ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποιοί Είμαστε

Η «Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων. Κατά την διάρκεια των 40 και πλέον ετών λειτουργίας της, ολοκλήρωσε πλήθος έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αποκτώντας έτσι μεγάλη εμπειρία σε πολλά είδη κατασκευών και ειδικότερα στα κτιριακά έργα καθώς και σε αναπαλαιώσεις – ανακαινίσεις σημαντικών ιστορικών κτιρίων και μνημείων κάθε μορφής.

Η Εταιρεία ανέπτυξε ιδιαίτερη δυναμική και στον χώρο των έργων υποδομής και ενέργειας, υλοποιώντας εγκαταστάσεις κεντρικού και αστικού δικτύου φυσικού αερίου και κατασκευάζοντας πρωτοποριακά για την εποχή τους ενεργειακά κτίρια.
Η καλή συνεργασία με άλλες κατασκευαστικές εταιρείες στην εκτέλεση από κοινού διαφόρων έργων και η εμπιστοσύνη που έχει αποκτήσει έναντι των Δημοσίων και Ιδιωτικών Φορέων υλοποίησης των έργων, κατέστησαν διαχρονικά την Εταιρεία απολύτως φερέγγυα με αποτέλεσμα να χαίρει μεγάλης εκτίμησης στην αγορά των κατασκευών.
Το έτος 2009, η Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. παραχώρησε το Εργοληπτικό Πτυχίο Δημοσίων Έργων της στην «INTRAKAT ATE», προκειμένου μαζί με το Εργοληπτικό Πτυχίο της «CYBARCO ATE» να δημιουργηθεί Εργοληπτικό Πτυχίο Ανώτατης Τάξης. Η «INCON INVESTMENTS S.A.» λοιπόν, προέκυψε από την λειτουργική συνένωση της «Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.» και της θυγατρικής της «ΑΤΤΑΛΟΣ Α.Τ.Ε.» (που είχε εξειδίκευση σε έργα οικιστικής ανάπτυξης), ενοποιώντας το στελεχιακό δυναμικό τους, μαζί με τις υπηρεσίες υποστήριξης αυτών (μηχανοργάνωση, τμήμα προμηθειών και κοστολόγησης, λογιστήρια, κλπ.), συνεχίζοντας έτσι το διαχρονικό έργο και την δυναμική πορεία της «Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.».
Η «INCON INVESTMENTS S.A. χαίρει εκτίμησης στο Τραπεζικό σύστημα, διαθέτοντας σημαντική ακίνητη περιουσία.


Σύντομη Παρουσίαση της Εταιρείας

ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ Δ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η εταιρεία αναλαμβάνει την κατασκευή έργων κάθε κατηγορίας και μεγέθους τόσο του Δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Οι κύριες δραστηριότητες της επεκτείνονται σε ανακαινίσεις και κατασκευές κτιρίων μεγάλης κλίμακας καθώς και σε αναπαλαιώσεις σημαντικότατων διατηρητέων ιστορικών κτιρίων.


Οι προσφερόμενες υπηρεσίες επικεντρώνονται σε:
 • Κατασκευή και επίβλεψη έργων
 • Μελέτη και κατασκευή έργων
 • Έργα με το κλειδί στο χέρι

Ανακεφαλαιώνοντας, η εταιρεία μας έχει τα προσόντα, την δυνατότητα και την εμπειρία να κατασκευάσει:
 • Δημόσια κτίρια (Υπουργεία, Δημαρχεία, κλπ)
 • Αθλητικά κέντρα
 • Συγκροτήματα κατοικιών
 • Κέντρα Πολλαπλών Χρήσεων και Χώρους Εκθέσεων
 • Εκπαιδευτικά συγκροτήματα
 • Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
 • Ξενοδοχειακά και Τουριστικά Συγκροτήματα
 • Διαμορφώσεις Ελεύθερων Χώρων
 • Αναπαλαιώσεις και Ανακαινίσεις
 • Υδραυλικά και αποχετευτικά έργα
 • Σταθμοί παραγωγής ενέργειας
 • Δίκτυα μεταφοράς και διανομής ενέργειας
 • Δίκτυα μεταφοράς και διανομής αερίου
 • Βιολογικοί καθαρισμοί